01.07.2014 08:24

Vordering multifunctionals afgewezen


De rechtbank van Midden-Nederland heeft in kort geding de vorderingen van Canon afgewezen.

Canon had een kort geding aangespannen tegen de RID vanwege de voorlopige gunning van de aanbesteding van multifunctionals aan Ricoh.

De RID beraadt zich nu op de betekenis van het vonnis en de consequenties ervan voor de definitieve gunning.
Webdesign, webdevelopment by: Concreet geeft vorm | Design Valley