Informatieveiligheid

Fotografie team RID Utrecht

De vraag naar informatie groeit. Informatie die in toenemende mate moet zijn opengesteld voor verschillende doelgroepen en via verschillende kanalen. Tegelijkertijd worden de privacyregels aangescherpt en is cybercrime steeds actueler. Dit vraagt veel van de veiligheid van gevoelige informatie.

Het regionale team van Chief Information Security Officers (CISO) helpt u met de juiste maatregelen om al deze informatie te beschermen. Hierbij maken ze onder meer gebruik van:

  • Bewustwordingscampagnes om de alertheid van medewerkers te prikkelen
  • Programma’s en voorlichting over het omgaan met informatie
  • Brede kennis van gemeentelijke processen
  • Audits voor controle op de werking van de genomen maatregelen

Door dit te combineren zorgen de CISO's in de praktijk voor oplossingen op zowel technisch als organisatorisch gebied.